Údený gazdovský bok

Údená bravčová slanina s kožou

Oravská údená slanina

Údený lalok

Údené bravčové rebro

Údené bravčové stehno

Údené delené plece

Údená bravčová krkovička

Údené delené stehno

Moravské údené mäso

Údené stehno špeciál

Domáca škvarená bravčová masť

Údené bravčové koleno bez kosti

Údené bravčové karé